Protokoll från ledningsgruppens möte 31 maj

Senast ändrad: 30 juni 2023

Institutionens ledningsgrupp hade möte 31 maj, här är en kort sammanfattning av vad som diskuterades.

  • Annonsen för professor i nutrition för idisslare kommer att behandlas på fakultetsstyrelsemötet den 14 juni och troligen är annonsen snart ute.
  • De två inkomna ansökningarna om ytterligare medel för civilingenjörsarbete har beviljats medel.
  • Ekonomiskt resultat i slutet av april är -1,3 miljoner, helårsbudget - 3,1 miljoner.
  • Medveten medfinansiering. En fråga som behöver få ökad medvetenhet. Ytterligare diskussion om detta kommer att påbörjas i Forskningsstrategigruppen under hösten.
  • Diskuterade den pågående omorganisationen och denna info presenterades i fredags av Ewa. Kommer snart att publiceras i Teams.
  • Det finns ett fortsatt behov av att följa upp våra datahanterings- och datahanteringsplaner..

Läs protokollet på Arbetsplatsen

Om ni har några frågor om punkter i protokollet så är ni välkomna att höra av er!


Kontaktinformation

Ewa Wredle, prefekt
ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU