Protokoll från ledningsgruppens möte 19 april

Senast ändrad: 04 maj 2023

HUV:s ledningsgrupp har möte var sjätte vecka, vanligtvis på tisdagar. Ledningsgruppen består av prefekt, biträdande prefekt, administrativ chef, laboratoriechef, institutionsstudierektorna för grundutbildning och för forskarutbildning, kommunikatör samt en doktorandrepresentant.

I dagsläget är det Ewa Wredle, Magdalena Åkerfeldt, Johan Karlsson, Astrid Gumucio, Mikaela Lindberg, Hanna Eriksson/Cecilia Kronqvist, Marie Liljeholm och Markos Managos som utgör ledningsgruppen. Dagordning till mötena finns på HUV Common och protokollen finns samlade på Arbetsplatsen.

Senaste ledningsgruppsmötet  var ett kort möte pga att vi gjorde riskanalysen av nya VH. Läs protokollet på Arbetsplatsen

Om ni har några frågor om punkter i protokollet så är ni välkomna att höra av er!


Kontaktinformation

Ewa Wredle, prefekt
ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU