Protokoll från HUV:s ledningsgrupp 24 aug

Senast ändrad: 08 september 2022

HUV:s ledningsgrupp har möte var sjätte vecka, vanligtvis på tisdagar. Ledningsgruppen består av prefekt, biträdande prefekt, administrativ chef, laboratoriechef, institutionsstudierektorna för grundutbildning och för forskarutbildning, kommunikatör samt en doktorandrepresentant.

I dagsläget är det således Ewa Wredle, Magdalena Åkerfeldt, Johan Karlsson, Astrid Gumucio, Anna Skarin, Rebecca Danielsson/Hanna Eriksson, Marie Liljeholm och Markos Managos som utgör ledningsgruppen. Dagordning till mötena finns på HUV Common och protokollen finns samlade på Arbetsplatsen.

Läs protokollet på Arbetsplatsen

Om ni har några frågor om punkter i protokollet så är ni välkomna att höra av er!


Kontaktinformation

Ewa Wredle, prefekt
ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU