Projektansökningar 2023

Senast ändrad: 01 mars 2023

Ansökningar för forskningsprojekt är en ständigt återkommande sysselsättning. Här finns en sammanfattning av information som institutionen särskilt vill påminna om.

Under våren pågår ett extra intensivt arbete med forskningsansökningar

Ett antal viktiga punkter att ta hänsyn till finns sammanfattade i PowerPoint från information 22 februari. Tänk särskilt på att kontakta laboratoriechef Astrid Gumucio för avstämning av lämpliga analyser som finns tillgängliga, eller som behöver göras tillgängliga.

Se också till att kontakta projektekonom Marie Högström i god tid innan sista ansökningsdag för att få hjälp med granskning av budget. God tid för en normal ansökan är minst 6-7 arbetsdagar, helst fler dagar. När det handlar om större ansökningar eller specialutlysningar krävs längre framförhållning. Kontakta projektekonom dirket när du börjar planera för att delta i en ansökan.

Eftersom Formas öppna utlysning stänger 30 mars så behöver en preliminär budget vara klar redan 21 mars. Med en bra preliminär budget är det lättare att bara göra justeringar på slutet.

Kom ihåg att ansökningar och eventuellt behov av medfinansiering ska vara avstämt med och godkänt av ämnesansvarig. Alla projektbudgetar ska vara granskade och godkända av projektekonom och prefekt.

Kontakta i god tid prefekt för eventuella större behov av medfinansiering.

Projektbudget ska göras i SLU:s fullkostnadskalkyl, ett exempel med en liten snabbguide har sammanställts för institutionen.

För budgetmotivering har vi sammanställt några tips, på engelska, på hur du kan tänka när den ska skrivas.

Institutionens övriga information om forskningsprojekt finns under administrationssidorna på Insidan.