Projektansökningar 2022

Senast ändrad: 25 mars 2022

Ansökningar för forskningsprojekt är en ständigt återkommande sysselsättning. Här finns en sammanfattning av information som institutionen särskilt vill påminna om.

Under våren pågår ett extra intensivt arbete med forskningsansökningar

Ett antal viktiga punkter att ta hänsyn till finns sammanfattade i PowerPoint från information 23 mars. Tänk särskilt på att kontakta laboratoriechef Astrid Gumucio för avstämning av lämpliga analyser som finns tillgängliga, eller som behöver göras tillgängliga.

Se också till att kontakta projektekonom Marie Högström i god tid innan sista ansökningsdag för att få hjälp med granskning av budget. God tid är normalt minst 6-7 arbetsdagar. Eftersom Formas öppna utlysning stänger 21 april, direkt efter påsken, så behöver en preliminär budget vara klar redan 5 april. Med en bra preliminär budget är det lättare att bara göra justeringar på slutet.

Projektbudget ska göras i SLU:s fullkostnadskalkyl, ett exempel med en liten snabbguide har sammanställts för institutionen.

För budgetmotivering har vi sammanställt några tips, på engelska, på hur du kan tänka när den ska skrivas.

Institutionens övriga information om forskningsprojekt finns under administrationssidorna på Insidan.