Prefektbyte 2022

Senast ändrad: 07 december 2021
Snötäckt träd en solig vinterdag med åker i bakgrunden. Foto.

Efter nästan sju år på HUV (denna gång), kommer jag att sluta min anställning på SLU i mitten av mars. Som ni vet är uppdraget som prefekt tidsbegränsat, och min andra mandatperiod går ut vid halvårsskiftet 2022. Ewa Wredle kommer därför att bli tillförordnad prefekt när jag slutar och till och med 30 juni.

Eftersom det är en ny mandatperiod för samtliga prefekter på SLU från och med 1 juli 2022, kommer alla institutioner på VH-fakulteten under våren arbeta med val (eller omval) av prefekt till sina respektive institutioner. På HUV är det Johan Karlsson som kommer att ansvara för processen.

Själv kommer jag att börja på KSLA i början av april och jag ser verkligen fram emot att fortsatt arbeta med spännande frågor inom de gröna näringarna. Jag kommer dessutom helt säkert att träffa många av er framöver i min nya roll! Det är dock flera månader kvar innan jag slutar, så vi hinner ses många gånger innan dess - tack och lov för det! 


Kontaktinformation

Sara Österman, Prefekt
sara.osterman@slu.se
Institutionen för husdjurens utfodring och vård