Prefektbeslut - representation och gåvor

Senast ändrad: 07 februari 2023

SLU har nya policys och vi har därför reviderat våra policys på HUV. Här är vår uppdaterade policy om gåvor och representation.

Prefektbeslut om policy och riktlinjer för representation och gåvor vid HUV 


Kontaktinformation

Ewa Wredle, prefekt
ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU