Prefektbeslut - arbetsinsats grundutbildningen

Senast ändrad: 02 februari 2023
Studenter i en lektionssal. Foto.

Prefektbeslut gällande principer för arbetsinsats i grundutbildning

I dagsläget har HUV kursansvar för 23 kurser och för att underlätta planering av kursansvar respektive insats som kursexaminator samt göra det tydligt vad som förväntas av alla på HUV så finns nu ett prefektbeslut gällande undervisningsinsats inom grundutbildning.

Prefektbeslut gällande principer för arbetsinsats i grundutbildning 


Kontaktinformation

Ewa Wredle, prefekt
ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU