Prefektbeslut - resepolicy

Senast ändrad: 03 februari 2023

SLU har tydliga riktlinjer för hur resor ska bokas och genomföras.

För att underlätta att riktlinjerna följs har HUV nu ett prefektbeslut om vår resepolicy.

Prefektbeslut om resepolicy på HUV


Kontaktinformation

Ewa Wredle, prefekt
ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU