Postdok till Fodervetenskap, delfinansiering från VH-fakulteten

Senast ändrad: 07 april 2020

VH-fakulteten beslutade i februari att göra en strategisk satsning på två postdoktorer. Fakulteten lyste därför ut 500 000 kr per postdoktor och år till två postdoktortjänster. Varje institution fick söka finansiering för en postdoktor, och resterade finansiering och projektmedel kommer institutionen att få tillföra. 

HUV valde att tillsammans med NJV (Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap) gå ihop och söka ett gemensamt projekt, där en postdoktor ska vara ett år i Uppsala och ett år i Umeå – och projektet valdes ut av fakulteten för finansiering! Projektet heter Metabolisk mikrobiologi med inriktning mot identifikation av mikroorganismer och enzymer för en hållbar och högkvalitativ livsmedelsproduktion från idisslare, och projektledare är Torsten. Involverade från HUV är även Horacio, Rebecca, Johan D, Kamyar och Bengt-Ove. Även NJV har flera personer involverade, och Mårten Hetta är ansvarig på NJV.

Annonsering efter en postdoktor kommer att göras inom kort!