Policy för vetenskaplig publicering vid SLU

Senast ändrad: 16 september 2020

Rektor Maria Knutson Wedel har beslutat om en policy för vetenskaplig publicering vid SLU. Policyns övergripande syfte är att verka för att forskning som bedrivs vid SLU ska spridas, synliggöras och användas samt publiceras i kanaler som håller hög kvalitet.

SLU:s nya policy för vetenskaplig publicering grundar sig dels i omvärldens krav på tillgänglighet och synlighet, dels i behovet att säkerställa och utveckla kvaliteten på universitetets publiceringar.

Policyn tar sikte på att vetenskapliga publikationer ska publiceras i kvalitativa kanaler samtidigt som den ger ökad kvalitet i underlag och analyser. Policyn uttrycker också SLU:s viljeinriktning att sakkunniggranskade artiklar ska publiceras med öppen tillgång, vilket ger goda förutsättningar att öka tillgänglighet, synlighet och användning av SLU:s forskningsresultat. Policyn innehåller även riktlinjer för affiliering vid publicering och ansvarsfördelning i relation till SLU:s publikationsdatabas.

Läs mer om policyn för vetenskaplig publicering

 

Kontaktperson: Sara Österman, sara.osterman@slu.se


Kontaktinformation