Pingisbord i källaren

Senast ändrad: 17 februari 2020
Bordtennisbord. Foto.

Nu finns det äntligen ett pingisbord för personalen i VHC – man måste dock ta med egna racket och bollar (finns ett fåtal i kopieringsrummet).

Bordet står i en yta som ligger under UDS smådjursklinik i källaren. De som vill använda pingisbordet och inte har tillträde till UDS kan få kvittera ut speciella kort i receptionen i VHC, det är även möjligt att gå genom gången där vi har vårt gallerförråd. I kopieringsrummet och på Arbetsplatsen finner du en ritning för att hitta till pingisbordet.


Kontaktinformation

Johan Karlsson, Controller
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
johan.s.karlsson@slu.se, 018 - 67 16 90