Personlarm med hjälp av nödtelefon och smartklocka

Senast ändrad: 27 augusti 2020

Institutionen har en nödtelefon som kan lånas exempelvis vid ensamarbete på Lövsta forskningscentrum eller vid tjänsteresor. Telefonen har nummer +46722443980. Till telefonen finns det en klocka med e-
SIM kopplat till telefonen. Detta gör att klockan kan användas för att skicka larm vid en nödsituation även om du inte har telefonen tillgänglig.

Instruktion om nödtelefonen (på Arbetsplatsen)

 

För mer info, kontakta Johan Karlsson


Kontaktinformation