Organisationsförändring från 1 juli

Senast ändrad: 21 juni 2022
Närbild på en ormbunke. Foto.

Från 1 juli tar Ewa då över som prefekt på 80% av hennes tid och Magdalena är ställföreträdande prefekt. Magdalena kommer även att fortsätta vara biträdande prefekt men nu totalt på 40 % av hennes tid.

Vi kommer endast att ha en biträdande prefekt och det betyder att blir vissa ändringar i vem som är närmaste chef.

Ewa kommer att ha ansvar för alla ämnesansvariga och alla doktorander, Magdalena för forskare och lärare, Johan för administrativ personal och Astrid för labbets personal.

Så för några av er blir det ett byte av närmaste chef. Vi hoppas och tror att förändringen inte ska kännas besvärlig för någon av er utan kanske till och med ge ny energi med en ny chef!


Kontaktinformation

Ewa Wredle, prefekt
ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU