Nytt prefektbeslut

Senast ändrad: 18 januari 2023

Kontaktinformation

Ewa Wredle, prefekt
ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU