Nytt från studierektor forskarutbildning

Senast ändrad: 02 juni 2023

Rapportering av aktivitet och försörjning doktorander.

Vid varje terminsslut rapporterar doktoranderna in sin aktivitetstid till Ladok via Utbildningsservice (Susanna Hallgren). Utskick till alla doktorander kommer från Susanna via us-phd-vh@slu.se den 1/6 och rapporteringen ska vara inskickad till Utbildningsservice senast den 15/6. Stäm av aktivitetstiden med handledaren innan den rapporteras in.

Hur fungerar den digitala ISPen?

Den 14 mars hade vi Lotta Jäderlund och Christer Enkvist information om hur den digitala ISPen fungerar. Informationsträffen spelades in och ligger som en fil i foldern:

smb://storage-ua.slu.se/common$/HUV/Forskarutbildning/Information Digital ISP. Om du efter att ha titta på informationsträffen fortfarande har frågor om den digitala ISPen kontakta ISP-supporten på ISP@slu.se

Till handledare

Migrationsverket har ändrat reglerna för hur länge en doktorands uppehållstillstånd kan fås. Istället för upp till två års uppehållstillstånd åt gången kan studenter på forskarnivå nu få upp till fyra års uppehållstillstånd åt gången. Mer information om detta finns på Migrationsverket.

Ansöker ni om disputation?

FUN meddelar att betygsnämndens CV med fördel kan skickas som en länk till OrcID eller personlig CV-sida för att slippa skicka in långa ansökningar med CV på pdf.

Om du planerar en disputation nära slutet av vårterminen eller början av höstterminen gäller dessa regler: Disputationsförhandlingar/licentiatsseminarier hålls mellan 15 augusti och 15 juni och registrering "spikning" sker mellan 15 augusti och 1 juli. Dispens från dessa tidsfrister kan medges av fakultetsnämnden. Du måste till exempel spika uppsatsen före 1 juli om disputationen ska äga rum någon gång mellan 15 augusti och 5 september. Mer info finns i universitetets riktlinjer för forskarutbildningen.


Kontaktinformation

Anna Skarin
Anna Skarin, professor
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
anna.skarin@slu.se, 018-67 19 54