Nyheter från Formas

Senast ändrad: 13 september 2023

Ni har väl inte missat att Formas ändrar tider för bland annat årliga öppna från vår till höst 2024. Se mer info här:  Nu utvecklar vi vår årliga öppna utlysning och vårt mobilitetsstöd - Formas


Kontaktinformation

Ewa Wredle, prefekt
ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU