Ny rapport - Djurvälfärd i ekologisk produktion – vad vet vi i dag?

Senast ändrad: 16 juni 2022
Framsida EPOK rapport Djurvälfärd i ekologisk produktion  - vad vet vi idag. Bild.

Den här rapporten sammanfattar den senaste forskningen kring djurvälfärd inom ekologisk djurproduktion. Den behandlar ekologisk mjölk- och nötproduktion, ekologisk får- och lammproduktion, ekologisk grisproduktion samt ekologisk ägg- och slaktkycklingproduktion. Sammanfattningsvis diskuterar den vilka målkonflikter som kan uppstå inom ekologisk djurproduktion. Ambitionen är att ge främst forskare och rådgivare en uppdaterad inblick i hur forskningsbehovet och kunskapsläget ser ut inom området men även att öka insikten hos beslutsfattare om vilka målkonflikter som finns inom ekologisk djurproduktion och varför de uppstår.

SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Epok, har finansierat arbetet med rapporten. Huvudförfattare är Torun Wallgren, SLU, Niels Andresen, HIR Skåne AB och Magdalena Åkerfeldt, SLU. Rapporten bygger på en kunskapssammanställning som påbörjades 2019 av Magdalena.

Läs rapporten