Ny institutionsstudierektor

Senast ändrad: 18 november 2022

Från och med 1 november tar Cecilia Kronqvist över som studierektor för grundutbildningen tillsammans med Hanna Eriksson. Cecilia ersätter Rebecca Danielsson. 

Vi passar på att tacka Rebecca för goda insatser och önskar Cecilia lycka till med uppdraget!

 


Kontaktinformation

Porträttbild Cecilia Kronqvist. Foto.


Cecilia Kronqvist, studierektor för grundutbildningen
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
HUV.studierektor@slu.se, 018-67 16 54