Nordic Feed Science Conference 2022 genomförd

Senast ändrad: 26 augusti 2022

Krisfoder och röda alger

Många nya forskningsrön presenterades på den elfte foderkonferensen, Nordic Feed Science Conference i Uppsala. Ett fokusområde var krisfoder som vass och träbaserade grovfoder vilket kan vara aktuellt vid foderbrist efter torka eller översvämningar. Även preliminära resultat från flera studier på utfodring av rödalger eller fett i syfte att sänka metanutsläppen från mjölkkor presenterades. Ensilageforskningen går mot samarbete mellan olika discipliner för att förbättra ensilage­produktionen med hjälp av ny teknik såsom maskininlärning, satelliter, drönare och sensorer. Ensilage spås få ökad betydelse i låg- och medelinkomstländer i framtiden. Slutligen var det en genomgång över hur det senaste årets turbulens med pandemi och krig påverkar foderkostnader och ekonomin för mjölkproducenter i Sverige, Norden och Europa. Konferensen samlade drygt 60 deltagare från åtta olika länder. Det var framförallt nordiska forskare, men även rådgivare och andra med intresse av ny kunskap och nätverkande inom fodervetenskap för framför allt idisslare. Både unga och erfarna forskare presenterade resultat kring foderkonservering, idisslarnutrition, prediktionsmodeller, analysmetoder och hållbarhet. Konferensen anordnades av institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU den 22 - 23 augusti vid Campus Ultuna i Uppsala.

 

Professorerna Adegbola Adesogan från University of Florida och Giorgio Borreani från University of Turin framför en plansilo med nyanlagt ensilage. Foto.

Två av konferensens huvudtalare på temat ”Framtida ensilering”, professorerna Adegbola Adesogan från University of Florida och Giorgio Borreani från University of Turin, kom lagom till tredjeskörden vid SLU Lövsta.

 

NFSC hemsida