Mikaela och Rebecca i tidningen Husdjur

Senast ändrad: 03 mars 2020

Metan från foder, en svårknäckt nöt.

Metanproduktion vid foderomsättning i vommen utgör den största andelen av nötkreaturens klimatpåverkan. Intresset är stort för att kunna få ner den med olika tillsatser.

 

Läs artikeln i tidningen Husdjur, nr 2, 2020.