Kurskrav för handledning av nya doktorander

Senast ändrad: 01 juni 2023

Det finns nu ett rektorsbeslut om kurskrav för handledning av nya doktorander.

Nytt rektorsbeslut som säger:

att deltagande i ”Fördjupningskurs i forskarhandledning för erfarna forskarhandledare” krävs för huvudhandledare som börjar handleda ny doktorand, om det är mer än fem år sedan hen har genomgått fördjupningskursen (eller ”Kurs i forskarhandledning”, tidigare kallad ”Docentkursen”), samt


att
motsvarande kurs vid annat lärosäte än SLU kan godkännas av fakultetsnämnden efter samråd med chefen för den avdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet som ansvarar för pedagogisk utveckling

Konkreta åtgärder till följd av beslutet

  • Prefekter ansvarar för att berörda huvudhandledare deltar i fördjupningskursen.
  • Avdelningen för lärande och digitalisering ansvarar för att organisera och genomföra fördjupningskursen

Se medarbetarwebben för mer information.