KSLA:s belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning till Sigrid Agenäs på HUV

Senast ändrad: 18 december 2019
Porträtt på Sigrid Agenäs. Foto.

Sigrid Agenäs, professor på institutionen för husdjurens utfodring och vård har tilldelats Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning. Ur motiveringen: "Sigrid har med vetenskaplighet i fokus, med kreativitet och stort engagemang framgångsrikt undervisat och handlett agronomstudenter och forskarstuderande inom laktationsbiologi och mjölkproduktion."

Stort grattis till Sigrid!

 

Läs mer om Sigrids pris på KSLA:s hemsida

Läs mer om andra SLU:are som fått pris av KSLA


Kontaktinformation