Använd administrationens gemensamma e-post

Senast ändrad: 13 april 2023

Institutionens administrativa personal är ett stöd för hela verksamheten. För att vi tillsammans ska ha koll på pågående ärenden ser vi gärna att den gemensamma e-postadressen används.

Administrationen har en gemensam e-postadress huv.administration@slu.se för alla typer av ärenden. Du kan alltid skicka ditt ärende på den adressen så fördelar vi inom gruppen.

Sådant som alltid ska skickas på den adressen är:

  • Faktureringsunderlag
  • Material för diarieföring (exempelvis projektansökningar, förlängningar, kontrakt, rapportering, avtal)
  • Förfrågningar för resebokningar och andra typer av beställningar
  • Information och förfrågningar gällande gäster

 


Kontaktinformation

Johan Karlsson, Controller
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
johan.s.karlsson@slu.se, 018 - 67 16 90