Ha koll på din lönekontering

Senast ändrad: 01 mars 2023

Institutionens rutin för fördelning av lönekostnader har uppdaterats på Insidan

Den uppdaterade informationen finns under Verksamhetsstöd och Rutiner.

 

Dels påminner vi om att alla har ett eget ansvar för att hålla koll på sin lönekontering och att den ska uppdateras under året. Projektledare har ett extra ansvar att meddela när det sker förändringar i projekten, samma sak gäller doktorandernas handledare som ska meddela när det det sker ändringar i doktorandernas arbete. 

Dels vill vi att konteringen under året ska följa faktiskt nedlagd tid i projekt och grundutbildning, kontroll och justering ska göras minst varje kvartal.

Kontroll kan göras löpande genom att titta på den egna konteringen i Primula, förslagsvis genom att öppna ett utläggsärende och öppna kontering och titta på Anställningens kontering.

Återkommande kommer konteringslistor att skickas till all personal. Det är viktigt att dessa kollas och att eventuella fel återkopplas till huv.administration@slu.se.