Instruktioner till laboratoriebok

Senast ändrad: 02 maj 2023
Laboratoriebok

Alla som utför laborativt arbete och även fältarbeten ska föra laboratoriebok som hämtas hos Astrid Gumucio.

SharePoint Arbetsplatsen finns instruktioner och checklista (enbart på engelska) i hur man skriver och vilken information ska finnas i laboratorieboken. För att nå dokumenten på arbetsplatsen klicka på följande mappar: Forskning/Forskningsresurser/Analyslaboratoriet.

Läs igenom instruktionerna innan ni börjar använda laboratorieboken.

Checklistan kan skrivas ut och klistras in ett av de tomma försättsbladen som påminnelse om hur laboratorieboken ska fyllas i.

Vid frågor kontakta laboratoriechefen Astrid Gumucio.