Institutionsinformation 3 maj

Senast ändrad: 04 maj 2023

PPT från institutionsinformationen finns nu på Arbetsplatsen.


Kontaktinformation

Ewa Wredle, prefekt
ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU

Johan Karlsson, Administrativ chef
Institutionen för husdjurens utfordring och vård

johan.s.karlsson@slu.se

+4618671690