Institutionsdagarna på Haga 2022

Senast ändrad: 08 december 2022

Äntligen kunde vi träffas på institutionsdagar!

Årets institutionsdagar har genomförts och äntligen kunde vi ha den lunch-lunch!

Jag hoppas ni håller med mig att det blev inspirerande, lärorika och roliga dagar som vi kommer att ha nytta av. Vi kommer absolut ha återkommande diskussioner och reflektioner om vår forskarutbildning där handledning är en mycket viktig del. Det blev även tydligt under presentationen av Ann och Henrik att det är ett måste att kunna prioritera mellan sina åtaganden för att få tid att göra det som förväntas av oss. Där ser vi att det individuella årshjulet blir ett användbart verktyg. Vi kommer att fortsätta med årshjulet tidigt 2023 och använda det vid medarbetarsamtalen.

Här nedanför är länkar till de presentationer som gjordes av alla ämnen och till bilderna från föreläsningen om prioriteringen.

Stort tack för ert engagemang under institutionsdagen!


Kontaktinformation