Vad händer nu - sammanställning risk och konskevensanalys

Senast ändrad: 14 juni 2023

Nu är risk-och konsekvensanalyserna genomförda och på informationsmöte fredag 9 juni redovisade Ewa Wredle sammanställning samt en analys från prefektgruppen inom HHS (dvs HUV, HMH och SCAW) samt en uppdatering över kommande aktiviteter kopplat till omorganisationen.

Om du missade informationsmötet eller vill se det igen finns inspelningen tillgänglig på Arbetsplatsen


Kontaktinformation

Ewa Wredle, prefekt
ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU