Organisatorisk flytt av ämnesområde och verksamhet

Senast ändrad: 16 juni 2022

Dekan för VH-fakulteten har nyligen beslutat att i samråd med dekanen för NJ-fakulteten och med verkan från 1 januari 2023 organisatoriskt överföra ämnesområdet grovfodrets utnyttjande, inriktning idisslare från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV) till institutionen för husdjurens utfodring och vård, samt att organisatoriskt överföra lantbruksdriften Röbäcksdalen med verkan från 1 januari 2023 från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap till en nybildad lantbruksdrift under VH-fakulteten centralt. 

Beslutsdokumentet innehåller mycket information om förarbetet inför beslutet och vad denna förändring förväntas innebära. Beslutet har mailats ut till alla på fakulteten, men går också att läsa här.

Läs dekanbeslutet

 


Kontaktinformation

Johan Karlsson, Controller
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
johan.s.karlsson@slu.se, 018 - 67 16 90