Info om arbetet med VH:s nya organisation

Senast ändrad: 07 februari 2023
VHC byggnaden med träd i höstfärger. Foto.

Här kommer lite information från workshop nummer 2 som vi (ämnesansvariga, klinikchefer, prefekter (inkl stf), skyddsombud, doktorandrepresentant, adm chefer) deltog i den 3 februari.

Förslag till ny organisation av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap presenterades av dekanen vid workshopen i morse. Du hittar presentationen bifogad (VH nya organisation - på svenska).

 

 

 

a) Arbetshypotesen är att HUV och HMH (+SCAW) samt BVF, AFB och HGEN slås samman till en större institution och UDS går in med KV (bild nr 13).

b) Ni hittar resonemanget bakom detta förslag på bild nr 3 - i korthet, förbereda oss för framtiden.

c) Tidsramen beskrivs i bild nr 14 - samråd i början av mars med hela VH för att finslipa beslutet, formellt beslut i juni 2023, ikraftträdande i januari 2024, de nuvarande prefekterna kommer att få i uppdrag att genomföra beslutet under de kommande 18 månaderna (fram till juni 2025).

d) Bifogat finner ni en SWOT-analys från respektive arbetsgrupp som gjordes under workshopen om den föreslagna förändringen.

SWOT-analys från grupp 1

SWOT-analys från grupp 2

SWOT-analys från grupp 3

SWOT-analys från grupp 4

SWOT-analys från grupp 5

SWOT-analys från grupp 6

SWOT-analys från grupp 7

SWOT-analys från grupp 8

SWOT-analys från grupp 9

 

e) Ni finner också alla våra förslag till FAQ.

 

Har ni frågor eller funderingar prata med Ewa.

 


Kontaktinformation

Ewa Wredle, prefekt
ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU