Info från studierektorerna för grundutbildning

Senast ändrad: 23 april 2021
Studenter runt ett bord. Foto.

Third course period completed!

Thank you for a well completed third course period of this academic year!

A special thanks to all those involved, especially course leaders and examiners for your great work!

 

LB0113 – Agriculture for animal scientists, Rebecca Danielsson/Cecilia Kronqvist

HV0170 – Production biology, Sigrid Agenäs

HV0159 – Aquaculture, poultry and pig production, Markus Langeland, Helena Wall, Magdalena Åkerfeldt

HV0130 and HV0129 – Animal feeding and Animal nutrition, Cecilia Kronqvist

 

A special thanks also to all other staff involved, for well-done courses!

We really appreciate all the efforts and input you do to make our teaching and courses high qualitative, even though the situation is special at the moment.

Thank you for the engagement that you bring in to HUV and SLU education!

 

Exemption for confidentiality on a MCQ exam

If for any reason you do not want to disclose your questions in an MCQ exam, you can get an exemption for confidentiality on the exam. In that case, you should notify the students about this prior to the exam and referring to

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400

Offentlighetsprincipen och sekretesslagen 17e kapitlet fjärde paragrafen "Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs."

 

Passa på att anmäla er och delta i denna kostnadsfria workshop om att använda flervalsfrågor (MCQ) vid examination!

Workshopen är kostnadsfri och ges på distans vid tre tillfällen:

 

Fredag 21 maj, kl.13.00-15.00

Fredag 4 juni , kl.13.00-15.00

Fredag 11 juni , kl.13.00-15.00

 

Anmälan