HUV:s rapportserie

Senast ändrad: 22 oktober 2020

Framsida rapport 303. PDF-fil.

HUV ger ut en rapportserie där man kan publicera slutrapporter, böcker, konferensrapporter etc. Ibland trycks rapporterna, men ofta publiceras de enbart elektroniskt. Om du vill ge ut en rapport i HUV:s rapportserie ska du kontakta Marie Liljeholm. Det finns särskilda mallar som ska användas vid redigering av rapporten och särskilda försättsblad. Du får också ett unikt nummer som du ska använda på rapporten.

Nedan ses en lista över de senast utgivna rapporterna i serien.

Exempel på rapport

 

 

 

Senast publicerade titlar i denna serie: