HUV:s prestation för 2019 - på ett enkelt sätt

Senast ändrad: 02 juni 2020

På SLU finns det ett antal rapporter som man kan ladda ner för att följa upp verksamheten. De rapporter som finns är i mitt tycke mer eller mindre lättförståeliga, men en som jag tycker är enkel och informativ är en som ger en institutionsöversikt över relevanta parametrar per kalenderår.

Bifogar HUV:s institutionsöversikt för 2019 – en rolig siffra är antalet publicerade artiklar under året; 48 stycken under 2019, en ökning på 14 stycken från 2018, roligt!

In och titta på dessa och andra siffror, hör av er till mig eller Johan om ni undrar över något.

 

Läs institutionsöversikten (pdf)


Kontaktinformation

Sara Österman, Prefekt
sara.osterman@slu.se
Institutionen för husdjurens utfodring och vård