Kom ihåg SLU:s resepolicy!

Senast ändrad: 18 januari 2023

Fundera på detta innan du bokar din resa. Mer info finns på sidan Riktlinjer för tjänsteresor och möten

Bilden med beslutstrappen är lånad ifrån SLU:s resepolicy och återfinns där.

Flödesschema för resebedömning. Bild.


Kontaktinformation

Ewa Wredle, prefekt
ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU