HUV i media

Senast ändrad: 26 januari 2021
Renar, snö och träd. Foto.

Vetenskapsradion Klotet har sänt ett program om renarnas framtid i det nya klimatet. Varmare vintrar gör det svårt för renarna att komma åt sin mat, men även en av lösningarna för klimatet, vindkraften, drabbar renen. Anna Skarin deltar i Klotet och intervjuas om vindkraftens påverkan på renskötseln och om hur utfodring under vintern påverkar renen.

Om du inte hinner lyssna på hela programmet så intervjuas Anna 29:30 in i programmet – intressant lyssning!

Lyssna på programmet: Pressade renägare drabbas dubbelt av klimatkrisen