Horacio ämnesansvarig för fodervetenskap

Senast ändrad: 20 april 2023

Från 1 april så är Horacio Gonda ensam ämnesansvarig för fodervetenskap.

Torsten går ner i arbetstid och för en ökad tydlighet gällande ansvar för ämnet  blir det bättre med en ämnesansvarig. Torsten är förstås fortsatt kvar på sin lektorstjänst.