Håll koll på bilarna

Senast ändrad: 09 april 2021
Bild på en grå Volvo snett framifrån. Foto.

Det är viktigt att alla som använder institutionens bilar hjälps åt och tar ansvar för att hålla dem i gott skick.

Under senare tid har vi tyvärr haft problem med att fel på bilar inte har rapporterats. Då vi inte har någon som dagligen inspekterar bilarna så är det viktigt att varje förare tar en extra koll och rapporterar eventuella fel eller brister.

Informationen om våra bilar på Insidan har uppdaterats.

Det är viktigt att instruktionerna för bokning, kontroll, felanmälan och städning mm följs. Handledare har ansvar för att studenter som använder bilarna får en ordentlig introduktion och information om vad som gäller, exempelvis att bokning görs enligt instruktion med tydlig start och sluttid och att telefonnummer till föraren anges.

Alla behöver ha som vana att ta en sväng runt bilen för att kolla att allt verkar OK, exempelvis att det inte uppstått någon skada, att det inte är punktering osv. Lyssna och lukta om det är något som verkar avvika mot det normala. Alla eventuella upptäckta eller misstänkta fel måste meddelas till huv.administration@slu.se.


Kontaktinformation

Johan Karlsson, Controller
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
johan.s.karlsson@slu.se, 018 - 67 16 90