Håll oss uppdaterade!

Senast ändrad: 25 maj 2022
Blågrön rektangel med vita siffror "112". Illustration.

Om något händer som gör att vi behöver kunna komma i kontakt med dig eller med dina anhöriga så behöver vi ha aktuella uppgifter.

Alla bör hålla sina egna kontaktuppgifter i Primula uppdaterade, där kan du också lägga in kontaktuppgift till anhörig. Passa samtidigt på att uppdatera uppgiften hos oss genom att fylla i vår mall och skicka den till Majsan.

När du är på resa är det också viktigt att vi har uppgift om dina resplaner, var du bor osv. Det är särskilt viktigt om exempelvis boendet inte är bokat via resebyrån. Skicka dina resplaner till huv.administration@slu.se.

Påminner också om att vi vill att ni håller varandra uppdaterade om var ni jobbar, eller om ni är lediga, på kurs osv. Lägg in frånvaromeddelanden i e-post och telefon och skriv på tavlan utanför din dörr om du inte kommer att vara på plats (eller be en kollega).