Gästprofessor Eric Cox

Senast ändrad: 13 april 2023

Eric Cox är gästprofessor på HUV 20% av sin tid under två år, det finansieras av VH-fakulteten.

Via länken nedanför kommer lite information och foto på vår gästprofessor Eric Cox (Gent University). Eric kommer vara här några dagar nästan varje månad och vi kommer att lägga ut datum på Insidan.

Med samarbeten förs forskningen framåt


Kontaktinformation

Ewa Wredle, prefekt
ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU