Fryslagring

Senast ändrad: 22 oktober 2020

Från årsskiftet 2019/2020 införs debitering för den lagring som görs i institutionens -80 frysar.

Prissättningen följer den prissättning som använts i den nu nedlagda Biobanken. Debitering görs halvårsvis utifrån registrerad användning/reserverat utrymme. Inventering av faktiskt nyttjande görs återkommande.

Kostnader för lagring består av hanteringskostnader, avskrivningar, reparation och service samt lokalhyra.

För frågor kontakta Anna-Greta Haglund.

Från 2021 införs lagringsavgift även i frysrummen.


Kontaktinformation

Johan Karlsson, Controller
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
johan.s.karlsson@slu.se, 018 - 67 16 90