Information om hantering av flytande kväve

Senast ändrad: 06 oktober 2022

Vi som arbetar på laboratorier fick nyligen genomgå en utbildning gällande hantering av flytande kväve. Flytande kväve klassas som farligt gods och särskilda regler gäller vid transport.

Det som är nytt och av yttersta vikt är att man måste ha genomgått en utbildning för att kunna transportera flytande kväve och detta gäller både transport till Lövsta och till andra faciliteter i och utanför Uppsala. Efter genomgången utbildning måste följande regler efterlevas vid transport;

-       Flytande kvävebehållaren ska transporteras helt separat från förare och passagerare, dvs. får ej transporteras i baksätet eller i bagageutrymmet i bilen. Ska transporteras i ett släp eller skåpbil.

-       Släpet och skåpbilen ska vara märkta med varningsskyltar för farligt gods

-       Pulver brandsläckare (ABC klass1) ska finnas med transport

Ni som har eller kommer att ha försök/projekt där flytande kväve behövs kontakta laboratoriechefen Astrid Gumucio.