Ewa på tjänsteresa

Senast ändrad: 24 oktober 2022

Ewa är på tjänsteresa 1-13 november och under den perioden går Magdalena in som prefekt. Horacio och Ewa åker till Kenya för att introducera honom i Formasprojektet ”Management and restoration towards healthy rangelands in East Africa” som han tar över från Ewa. De kommer att åka ut i fält i West Pokot samt träffa övriga i projektgruppen. Ewa stannar sedan några dagar extra för att delta i en konferens inom ett större Formasprojekt, Drylands Transform, som hon fortsatt kommer att jobba med. 


Kontaktinformation

Ewa Wredle, prefekt
ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU