Doktorander och handledare uppmanas att hålla koll på LADOK och kurser

Senast ändrad: 17 december 2020

Externa handledare

Ladok är ju inte riktigt byggt för forskarutbildning och det finns en del brister när det gäller att registrera externa handledare. SLU har beslutat att inte lägga in externa handledare i IDIS (då de inte är anställda vid SLU) och då kan de inte heller läggas in som aktörer från SLU i Ladok (handledare är en typ av aktör i Ladok). Istället har FUN blivit rekommenderade att lägga in externa handledare genom att använda kommentarer i Ladok för den aktuella forskarstuderande. Man ser således inte alla handledare genom att enbart titta på fliken med aktörer man behöver även titta på kommentarerna. Om beslutade handledare fattas eller är felaktiga hör av dig till FUN. 

Externa kurser

Har du som doktorand har läst en doktorandkurs utanför SLU eller gått en kurs innan du blev antagen som doktorand? I så fall behöver den kursen godkännas i FUN för att du ska kunna ange den som en forskarutbildningskurs i din utbildning. Du kan antingen få den godkänd när du (och handledaren) ansöker till FUN om disputation. Många kurser är vanligt förekommande och godkänns nästan alltid av FUN, men om du har gått en kurs där du och din handledare är osäkra på om den kommer att godkännas är det bra att ansöka om förhandsbesked från FUN för att undvika att få besked i sista stund om att du har för få poäng.

Det kan göras genom att skicka in denna blankett för doktorandkurser och denna blankett för kurser lästa innan antagning 

När kursen är godkänd av FUN måste du själva skicka ett mail till Utbildningsservice tillsammans med en kopia av intyget på kursen och besked om tillgodoräknandet från FUN. Beskedet om tillgodoräknandet ska du spara tills du och handledaren ansöker om disputation och skicka med i ansökan till FUN.

Du kan alltid be Utbildningsservice att lägga in en kurs utan att du har fått förhandsbesked från FUN, men kom då ihåg att den inte kan räknas med i din utbildning förrän du har fått den godkänd av FUN.

 

Kontakt:

Anna Skarin, anna.skarin@slu.se

 


Kontaktinformation