Datorer och säker fillagring på HUV

Senast ändrad: 02 juni 2021

På HUV ska alla normalt ha en så kallad SLU-dator.

Standardanvändare

Oavsett vilken SLU-dator du loggar in på så ska du känna igen dig som en standarsanvändare, det ska vara samma skrivbord, samma mappar osv.

Speciellt för SLU-datorer är att mapparna Mina Dokument (inkl Mina Bilder, Min Musik, Mina Filmer), Favoriter och Skrivbord är kopplade till en central lagringsplats. Det här innebär för dig som användare att du i första hand ska spara filer i en struktur under Mina Dokument, alternativt på Common.

Du ska i princip aldrig spara något direkt på datorns hårddisk (C:) eftersom du då inte har någon automatisk säkerhetskopiering eller någon möjlighet att läsa tillbaka data om datorn kraschar eller blir stulen. I undantagsfall kan vissa program kräva lagring lokalt på datorns hårddisk, i de fallen eller om man valt att lagra filer lokalt måste man själv ordna med säkerhetskopiering.

IT-avdelningen rekommenderar att man i största möjliga mån använder de mappar som synkroniseras för att säkerställa datakvaliteten, d.v.s. Mina Dokument och Common/Restricted.

När datorn är uppkopplad i SLU:s nät kör man direkt mot den centrala lagringsytan. Jobbar man på datorn utanför SLU:s nät lagras data tillfälligt lokalt och vid nästa uppkoppling synkroniseras innehållet mellan dator och server.

Mer information finns här: https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/it/teknisk-utrustning1/slus-standarddator/slu-datorn/

Lagring

Allmän information om lagringsplatserna Common och Restricted finns här: https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/it/teknisk-utrustning1/slus-standarddator/common-mappen/

På HUV är kanske en av de mest användbara mapparna under Common den som innehåller alla våra pågående forskningsprojekt. Där finns normalt ansökan, budget, beslut, delrapporter mm. Där är det också möjligt/lämpligt att spara ner forskningsdata, antingen för att lagra den eller för att dela den med andra inom HUV. Behöver man lagra för att dela med personer utanför HUV får vi titta på alternativ exempelvis i Teams eller SharePoint.

Kontakta gärna Johan Karlsson om du har frågor eller funderingar kring detta.


Kontaktinformation

Johan Karlsson, Controller
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
johan.s.karlsson@slu.se, 018 - 67 16 90