Data management plan

Senast ändrad: 31 januari 2023

Här är presentationen från workshopen om datahanteringsplaner som hölls den den 23 januari. 

Step-by-step guide to writing a Data Management Plan


Kontaktinformation

Ewa Wredle, prefekt
ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU