Budgetdags!

Senast ändrad: 06 oktober 2020

Nu är det äntligen dags att dra igång arbetet med den ekonomiska planeringen för 2021, dvs budget.

Vi ska gemensamt summera ihop vad vi tänker och vill när det gäller personal, nya och pågående projekt, utveckling och satsningar.

Genomgångar av ekonomi och personal görs med alla ämnesansvariga och prefekter, projektledare ska göra en prognos för nästa års forskning och bemanning i deras projekt. Prata gärna med din chef, ämnesansvariga eller projektledare/handledare om du har några särskilda idéer eller planer för nästa år.

Information om viktiga datum och de olika stegen i budgeten finner du på Insidan.

Läs mer om årets budgetarbete


Kontaktinformation

Johan Karlsson, Controller
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
johan.s.karlsson@slu.se, 018 - 67 16 90