Bisysslor ska anmälas

Senast ändrad: 04 mars 2021

Har du en bisyssla så ska den anmälas i Primula! En bisyssla är all aktivitet som en medarbetare utför vid sidan av sina huvudsakliga arbetsuppgifter och som inte kan hänföras till privatlivet. Detta gäller oavsett om bisysslan är permanent eller tillfällig, avlönad eller oavlönad. Även extraarbete åt SLU eller annan myndighet kan betraktas som bisyssla.

Mer information om bisysslor, vilka som klassas som detta och hur du anmäler


Kontaktinformation

Sara Österman, Prefekt
sara.osterman@slu.se
Institutionen för husdjurens utfodring och vård