Bankbytet för personer som inte befinner sig i Sverige

Senast ändrad: 21 mars 2023
Flera olika valutabeteckningar i grön färg mot vit botten. Bild.

Inför bytet till Swedbank har vi blivit uppmärksammade på att det är några anställda med utländska konton som befinner sig på URA eller arbetar i andra länder som inte kommer att vara i Sverige innan deadline för att registrera konton hos Swedbank.

Då det inte finns någon möjlighet att registrera konton i utländska banker på något annat sätt än att besöka ett Swedbank-kontor kommer löneenheten på SLU att hantera dessa löner manuellt.

Personerna behöver då fylla i en särskild blankett från Swedbank, samma blankett som de sedan ska använda för att koppla sitt konto hos Swedbank. Blanketten skickas till loner@slu.se för manuell hantering.

Det är av största vikt att dessa personer anmäler sitt konto till Swedbank så fort som de är i Sverige nästa gång. Om vi inte har fått in denna blankett och inget konto finns angivet kommer lönen att betalas ut per avi, precis som tidigare. Deadline på att skicka in blanketten är 230430, men det är bra om den kommer in så fort som möjligt så att vi vet ungefär hur många personer det rör sig om.

Blankett