Årets lönerevision på HUV

Senast ändrad: 13 september 2023
Närbild på en ormbunke. Foto.

Information om årets lönerevision hittar ni här: Lönerevision 2023 | Medarbetarwebben (slu.se). Läs gärna igenom denna info.

Följande tidschema gäller:

v 37-42
Genomförande av lönesamtal (Seko och OFR/ST-medlemmar)

v 37-44
Genomförande av lönesättandesamtal 1 och 2 (Saco, OFR/ST och oorganiserade)

24/10
Sista dag att registrera lönebud i Primula på medlemmar i OFR/ST med traditionell förhandling och medlemmar i Seko 

4/11
Sista dag för prefekt/motsv. att meddela oenigheter till HR-specialist och registrera resultat av lönesättande samtal i Primula

22/12
Löneutbetalning

 


Kontaktinformation

Ewa Wredle, prefekt
ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU